Osadní výbor je iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva obce, zřizovaný zastupitelstvem. Rozsah jejich působnosti i složení řeší §120 a §121 zákona o obcích č.128/2000 Sb.

Osadní nebo místní výbor je oprávněn předkládat orgánům obce (zastupitelstvu, radě i ostatním výborům) návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce, vyjadřovat se k takovým návrhům nebo k podnětům a připomínkám, které se týkají dotyčné části obce, nebo které předkládají obecním orgánům občané obce s trvalým pobytem v dotyčné části obce.

Předseda výboru má právo na udělení slova v zastupitelstvu obce, pokud o to požádá.

Působnost osadního nebo místního výboru se týká pouze samosprávné působnosti obce, nikoliv přenesené působnosti státní správy. Nevztahuje se tedy například k projednávání přestupků.